Fire Alarm System

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตามมาตราฐาน NFPA 72

Control Panel

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • เป็นอุปกรณ์ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ซึ่งมีทั้งตู้ควบคุมที่แจ้งแหตุเป็นโซน (Conventional Panels) และตู้ควบคุมชนิดระบุตำแหน่งได้ (Addressable Panels)
  • ได้รับมาตราฐานสากล UL/FM


เหมาะสำหรับติดตั้ง

  • สำหรับการใช้งานทุกประเภทของอาคาร ทั้งอาคารทั่วไป ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
Fire Detection/Notification Device

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • เป็นอุปกรณ์ตรวจจับและอุปกรณ์แจ้งเหตุ สำหรับระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ที่มีประสิทธิภาพสูง
  • ได้รับมาตราฐานสากล UL/FM

เหมาะสำหรับติดตั้ง

  • สำหรับการใช้งานทุกประเภทของอาคาร ทั้งอาคารทั่วไป ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่