COMPACT FIRE SUPPRESSION SYSTEM

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับพื้นที่ป้องกันขนาดเล็ก

"FireDETEC" Compact Fire Suppression System
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับพื้นที่ป้องกันขนาดเล็ก
เช่น ตู้ไฟฟ้า, เครื่องจักร, Fume Hood Cabinet, ห้องเครื่องยนต์
ตามมาตรฐาน NFPA 2001

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • เป็นระบบดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับพื้นที่ป้องกันขนาดเล็ก เช่น ตู้ไฟฟ้า, เครื่องจักร, Fume Hood Cabinet, ห้องเครื่องยนต์
  • สารดับเพลิงสามารถเลือกเป็น FM-200 หรือ CO2 ได้ตามความเหมาะสม
  • ติดตั้งง่าย สามารถติดตั้งกับอุปกรณ์ที่ต้องการป้องกันได้เลย ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
  • สะดวกในการบำรุงรักษา เพราะไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อระบบกับอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ
  • ตัวถังบรรจุสารมีให้เลือกหลายขนาด แล้วแต่ขนาดของพื้นที่ที่ต้องการป้องกัน
  • ระบบมีความยืดหยุ่นสูง สามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติ และ Manual และสามารถแจ้งเหตุได้ (Optional)
  • ราคาประหยัดเมื่อเทียบกับระบบดับเพลิงอัตโนมัติโดยปกติ เพราะใช้สารดับเพลิงน้อยกว่า และไม่ต้องการการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ
  • ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานสากล เช่น UL, FM, CE ฯลฯ

เหมาะสำหรับติดตั้ง

  • ในพื้นที่ป้องกันขนาดเล็ก เช่น ตู้ไฟฟ้า, เครื่องจักรที่มีมูลค่าสูง เช่น เครื่อง CNC, Fume Hood Cabinet, และห้องเครื่องยนต์ต่างๆ ฯลฯ
The Sensor Tube Technology